Libra

Libra Examples
Product Code Legend
size rozmiar 1
42,3mm
2
49,7mm
3
56,6mm
weight (g) waga (g) 6 10 12

Model Libra is similar to Long, main difference occurs in blade surface – in case of Libra the blades are not smooth and have embosses. It forces interesting light refraction what radically improves a spinner effectivness.

Libra to wirówki zbliżone do Super Longów, różnią sie od nich jedynie tym, że posiadają tłoczenia na paletce. Pracująca Libra załamuje światło w inny sposób niż Super Long, co często skutkuje nagłym zwiększeniem liczby brań.

Available Colors

Dostępne Kolory

Available Colors